Pierwszy Rzut Oka: Reaper of Souls™ – system poziomów mistrzowskich 2.0

Pierwszy Rzut Oka: Reaper of Souls™ – system poziomów mistrzowskich 2.0

W aktualizacji 2.0.1 wprowadzony zostanie nowy system zdobywania poziomów mistrzowskich (często nazywany „systemem poziomów mistrzowskich 2.0”), zwiększający możliwości awansu i regrywalności rozwiniętych bohaterów. Po zaimplementowaniu aktualizacji, wpłynie ona na konta Diablo III we wszystkich regionach. Obecnie można ją przetestować na PST dla aktualizacji 2.0.1 oraz w zamkniętej wersji beta dodatku Reaper of Souls.

Poniżej przedstawiamy elementy nowego systemu dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji go wypróbować.


Co się zmieni?

System poziomów mistrzowskich zaimplementowany w aktualizacji 1.0.4 miał zapewnić graczom dodatkowe możliwości rozwoju po przejściu gry oraz premie za doświadczenie zdobywane po osiągnięciu standardowego limitu poziomów. Wprowadziliśmy ten system do gry Diablo III, aby wzbogacić proces rozwijania postaci oparty na przedmiotach, który polega wyłącznie na znajdowaniu potężnych artefaktów i wykorzystywaniu ich w walce z zastępami demonów z Płonących Piekieł.

Choć pierwsza wersja systemu poziomów mistrzowskich spełniła wiele ze swoich zadań, gracze po jakimś czasie osiągali poziom 100 i nie czuli się już nagradzani za walkę ze złem. Od aktualizacji 2.0.1 wprowadzamy trzy istotne zmiany systemu poziomów mistrzowskich, dzięki którym uzyskacie większą kontrolę nad bohaterem, możliwość stosowania różnorodnych konfiguracji postaci i najszerszy do tej pory zakres ich dostosowywania.

  Zmiana nr 1: koniec limitu poziomów

Pierwszą zmianą wprowadzoną w systemie poziomów mistrzowskich 2.0 jest usunięcie limitu poziomów. Teraz, po osiągnięciu maksymalnego poziomu, będziecie mogli zdobywać doświadczenie i nowe poziomy mistrzowskie, więc grajcie ile dusza zapragnie!

 Zmiana nr 2: wspólne poziomy mistrzowskie

Drugą ze zmian jest rozszerzenie poziomów mistrzowskich na całe konto gracza w ramach danego trybu gry (czyli: normalnego bądź hardkorowego). Wszystkie postaci stworzone na danym koncie do gry w trybie normalnym dzielić będą ten sam poziom mistrzowski. Analogicznie sprawa ma się w przypadku postaci hardkorowych - w obrębie jednego konta wszystkie będą na tym samym poziomie mistrzowskim. Po implementacji aktualizacji 2.0.1, doświadczenie zdobywane w trybie normalnym lub hardkorowym liczyć się będzie na poczet, odpowiednio: normalnego lub hardkorowego wspólnego poziomu mistrzowskiego, w ramach danego konta.

Main%20screen_thumb.jpg

Wprowadziliśmy tę zmianę, żeby gracze nie czuli przymusu gry jednym bohaterem dla osiągnięcia jak najlepszych wyników w zdobywaniu przedmiotów. Chcemy, żeby gracze dobrze się bawili, wypróbowywali różne klasy postaci i czuli się wynagradzani za czas poświęcony na grę – bez względu na to, którym grają bohaterem. Pragniemy też, aby wszyscy mogli nacieszyć się w pełni nową zawartością nadchodzącego dodatku Reaper of Souls – w tym także krzyżowcem – bez poczucia, że „zmarnowali poziomy mistrzowskie” na poprzedniego bohatera.

Chociaż jedynie bohaterowie na najwyższym poziomie mogą zdobywać doświadczenie i poziomy mistrzowskie w ramach wspólnej puli konta, to punkty mistrzostwa będą mogli otrzymać wszyscy bohaterowie (niezależnie od poziomu). I jest to trzecia, najważniejsza zmiana systemu poziomów mistrzowskich.

  Zmiana nr 3: punkty mistrzostwa

Jak już wspomnieliśmy, trzecia zmiana polega na znacznych modyfikacjach systemu nagród za zdobywanie poziomów mistrzowskich. Od aktualizacji 2.0.1 stałe premie do statystyk, znajdowania przedmiotów magicznych oraz znajdowania złota, przyznawane z każdym poziomem mistrzowskim, zostaną zastąpione punktami mistrzostwa do rozdysponowania.

W nowym systemie, po zdobyciu poziomu mistrzowskiego gracz otrzymuje punkt mistrzostwa, który może potem dowolnie zainwestować. Punkty mistrzostwa przyznawane są w czterech osobnych kategoriach współczynników: podstawowych, ataku, obrony i użytkowych – w zależności od zdobytego poziomu mistrzowskiego. Na pierwszym poziomie mistrzowskim przyznany zostanie punkt w kategorii współczynników podstawowych, na drugim – ataku, na trzecim – obrony, a na czwartym – użytkowych. W miarę awansu na kolejne poziomy, punkty mistrzostwa będą przyznawane według tego samego wzorca (cyklicznie).

Każda ze wspomnianych kategorii zawiera cztery współczynniki. Po zainwestowaniu w nie punktów, bohater otrzyma określone premie.

Punkty podstawowe można przeznaczyć na podstawowe statystyki klasy, żywotność, szybkość ruchu lub dodatkowe zasoby klasowe.

Core%20Stats1_thumb.jpg

Punkty ataku umożliwiają zwiększanie obrażeń oraz skuteczności bojowej – i obejmują premie do szybkości ataku, zmniejszenia czasu odnowienia, szansy na trafienie krytyczne i obrażeń krytycznych.

Offense_thumb.jpg

Punkty obrony zwiększają szansę na przeżycie – obejmują premie do życia, pancerza, wszystkich odporności i regeneracji życia.

Defense_thumb.jpg

Punkty użytkowe umożliwiają dalszą konfigurację i specjalizację postaci. Można je przeznaczyć na premie do obrażeń obszarowych, redukcji kosztu zasobów, punktów życia przy trafieniu i znajdowania złota.

Utility_thumb.jpg

Obecnie we wszystkie kategorie współczynników poza głównymi (siła, inteligencja, zręczność i witalność) można zainwestować ograniczoną liczbę punktów. Oznacza to również, że istnieje limit punktów mistrzostwa, które można zainwestować w trzy z czterech kategorii. Po osiągnięciu 800 wspólnego poziomu mistrzowskiego, osiąga się również limit liczby punktów, które przypisać można do kategorii współczynników ataku, obrony i użytkowych, a kolejne poziomy mistrzowskie będą zapewniać punkty jedynie w kategorii współczynników podstawowych.

 Dodatkowe informacje:

  • Nowy system poziomów mistrzowskich dotyczy całego konta, więc z premii będą mogli korzystać wszyscy bohaterowie, w tym także nowo utworzeni!
  • Puli punktów mistrzostwa nie dzieli się między bohaterów. Oznacza to, że każdy z bohaterów w ramach danego konta otrzymuje własną pulę punktów mistrzostwa do zainwestowania (w przypadku każdego bohatera można je rozdysponować inaczej). Przykładowo, na 100 wspólnym poziomie mistrzowskim dla bohaterów normalnych w ramach jednego konta, każdy bohater ma do dyspozycji 100 punktów mistrzostwa.
  • Wszyscy bohaterowie będą tak samo przyczyniać się do awansu na kolejne wspólne poziomy mistrzowskie. Nie planujemy w żaden sposób promować bądź dyskryminować graczy za zdobywanie poziomów mistrzowskich kilkoma postaciami tej samej klasy.
  • Zachęcamy was też do eksperymentowania! Punkty mistrzostwa można w dowolnym momencie zwrócić i zainwestować ponownie, nie ponosząc żadnego kosztu. Zmiana ta dotyczy poszczególnych bohaterów, a nie całego konta, więc zwrócenie punktów mistrzostwa nie spowoduje usunięcia przypisania punktów u innych postaci.

Weźmy na przykład bohatera na poziomie 1. Rozpoczyna grę na wspólnym poziomie mistrzowskim 127. Posiada więc 127 punktów mistrzostwa, które można zainwestować w czterech różnych kategoriach.

pUI_thumb.jpgCore%20Stats_thumb.jpg


Przejście na nowy system

Umożliwiliśmy też bezproblemowe przejście na nowy system bohaterom, którzy zdobyli punkty doświadczenia w ramach poprzedniego systemu poziomów mistrzowskich. Kiedy wraz z premierą aktualizacji 2.0.1 wprowadzimy system poziomów mistrzowskich 2.0, zsumujemy doświadczenie zdobyte w ramach poziomów mistrzowskich przez wszystkich bohaterów na danym koncie, a suma ta (punktów doświadczenia, a nie poziomów) zostanie wykorzystana do określenia wspólnego poziomu mistrzowskiego. Proces ten przeprowadzimy oddzielnie dla obu trybów gry – normalnego i hardkorowego.

Gracze będą mogli następnie zainwestować zdobyte punkty w oknie poziomów mistrzowskich. Aby je otworzyć, wystarczy kliknąć przycisk „MISTRZOSTWO” w oknie karty postaci.

pui2_thumb.jpg

  Dodatkowe informacje:

  • Należy pamiętać, że liczba poziomów mistrzostwa zdobyta w poprzednim systemie nie przejdzie do systemu 2.0 w stosunku 1:1. Poziomy mistrzowskie w nowym systemie będą zależały od sumy punktów doświadczenia.
  • W aktualizacji 2.0.1 zmienimy też krzywą zdobywania doświadczenia w ramach poziomów mistrzowskich. Po przejściu na system poziomów mistrzowskich 2.0, wspólny poziom mistrzowski będzie miał wartość przynajmniej taką, jak najwyższy poziom mistrzowski jednej z postaci na danym koncie.
  • Postanowiliśmy też, że dokonania bohaterów hardkorowych, którzy zginęli po osiągnięciu poziomu 60, zasługują na jakieś upamiętnienie. Zdobyte przez nich doświadczenie w ramach poziomów mistrzowskich zostanie dodane do łącznej sumy punktów doświadczenia poziomów mistrzowskich dla postaci hardkorowych w ramach danego konta.
  • Po wprowadzeniu aktualizacji 2.0, gracze dysponujący postaciami na poziomie 60, a nie posiadający dodatku Reaper of Souls, będą gromadzić punkty doświadczenia poziomów mistrzowskich w ramach nowego systemu. Technicznie rzecz ujmując, limit poziomów nadal będzie ich obowiązywał. Jeśli zdecydują się dołączyć do swojego konta dodatek Reaper of Souls, przestaną zdobywać punkty doświadczenia poziomów mistrzowskich. Stanie się tak dlatego, że dodatek podnosi limit poziomów do 70. Po osiągnięciu 70 poziomu, znowu będzie możliwe zdobywanie punktów doświadczenia poziomów mistrzowskich. W najprostszym ujęciu, punkty doświadczenia poziomów mistrzowskich mogą zdobywać tylko postaci, które osiągnęły maksymalny poziom. Bez dodatku Reaper of Souls wynosi on 60. Z dodatkiem – 70.
  • W przypadku systemu poziomów mistrzowskich w wersji 2.0, jeśli postać zginie lub zostanie usunięta, jej wkład w zdobyty wspólny poziom mistrzowski nadal będzie przypisany do konta. To jeden z plusów nowego systemu, w którym poziomy mistrzowskie nie są powiązane z konkretną postacią.
  • Na koniec warto dodać, że gracze zachowają portrety zdobyte w poprzedniej wersji systemu poziomów mistrzowskich.


Wypróbuj system poziomów mistrzowskich 2.0 na PST

Nadchodzący wraz z aktualizacją 2.0.1 system poziomów mistrzowskich 2.0 można wypróbować na PST. Sprawdźcie, jak zachowują się wasi bohaterowie z nowymi statystykami, wypróbujcie różne konfiguracje statystyk po zainwestowaniu punktów mistrzostwa i odkryjcie nowy tryb postępu poziomów mistrzowskich. Kiedy już się z nimi zapoznacie, odwiedźcie forum PST i podzielcie się z nami swoją opinią. Bardzo chcemy poznać wasze zdanie!