Teoria dotycząca krowiego spisku a rzeczywistość

Teoria dotycząca krowiego spisku a rzeczywistość

Towarzyszki i towarzysze z Sanktuarium!

Ostatnio do członków Zarządu docierają całymi stadami wieści o jakiejś inwazji. Tym razem rzekomo nie chodzi o demony, do których zdążyliśmy już przywyknąć. Wieść gminna niesie, że w Khanduras trwa spęd dwunożnych, uzbrojonych w berdysze krasul, które podstępem wciągają zdrożonych poszukiwaczy przygód w tajemnicze, pomarańczowe portale – niczym przysłowiowe bydło na rzeź.

Wielu z was wyraziło swój niepokój. Niektórzy zastanawiają się, czy nie muuuszą uciekać z rodzinami do obcych krajów. Powiadamy wam więc: nie traćcie ducha! Widzieliśmy już te tak zwane „dowody”, jak pasą się spokojnie nieopodal miejscowych karczm. Po wnikliwym śledztwie w sprawie poszczególnych doniesień stwierdzamy z całą stanowczością, że mamy do czynienia z pełnym korytem picu na wodę!

AnniversaryBuff-HellBovine_D3_Lightbox_JP_550x480.jpgAnniversaryBuff-NormalCow_D3_Lightbox_JP_550x480.jpg     
Po lewej stronie widać „radosną twórczość” fałszerza, który zilustrował rzekomą inwazję.
Po prawej przedstawiamy jedyny namacalny rezultat naszego szczegółowego dochodzenia.

Nie ma żadnych morderczych krów. Nie ma żadnej inwazji. Podkreślamy z całą stanowczością: krowi poziom nie istnieje. Jeśli ktokolwiek twierdzi inaczej, to niechybnie z byka spadł – albo mleko uderzyło mu do głowy!


Choć więc tak zwana „krowokalipsa” (jak to ujął jeden z przerażonych rolników) jest niczym więcej, jak ponurym snem pastucha, to warto nadmienić, że ostrożności nigdy za wiele. W związku z tym, po konsultacjach z miejscową delegaturą zakonu horadrimów, postanowiliśmy wydać komunikat sztabu krowyzysowego.

Od chwili opublikowania niniejszego komunikatu zalecamy wszystkim mieszkańcom Sanktuarium, aby nie zapuszczali się na bezdroża. Od świtu 15 maja do zmierzchu 21 maja zaleca się wszystkim, aby nie korzystali z portali niewiadomego pochodzenia, które rzekomo mogą prowadzić do wyimaginowanych wymiarów z wynaturzeniami wyposażonymi w wymiona. Złamanie tych zaleceń grozi uszczerbkiem na zdrowiu i naszym zdaniem muuusi się źle skończyć.

Na koniec prosimy wszystkich o zachowanie stoickiego spokoju. Pamiętajcie, że krowy nie zabijają. W przeciwieństwie do wszystkich INNYCH stworzeń w Sanktuarium.

Dziękujemy za uwagę.
– Zarząd