Kroniki twórców: Pancerz Akkhana

Kroniki twórców: Pancerz Akkhana
Jestem Wyatt Cheng i witam wszystkich w kolejnym odcinku kronik twórców. Dzisiaj porozmawiamy o zestawie, który bardzo interesuje wielu krzyżowców – o Pancerzu Akkhana.

Najważniejszym elementem stylu gry Akkhana jest próba usunięcia czasu odnowienia Wybrańca Akarata, aby przez 100% czasu utrzymać premię do obrażeń i przeżywalności. Gdy zaczęliśmy pracować nad ulepszeniem tego zestawu, ciągle wracaliśmy do jednego pytania: Czym będzie się różnił od Dziedzictwa Koszmarów? Wraz z jego wprowadzeniem Pancerz Akkhana znalazł się w dość interesującej sytuacji. Wiedzieliśmy, że przedmioty legendarne stworzone dla Akkhana będą także mogły posłużyć do wzmocnienia Dziedzictwa Koszmarów. Moglibyśmy wzmocnić Pancerz Akkhana, aby nie odstawał, ale wtedy wyłonienie zwycięzcy sprowadzałoby się do zwykłych obliczeń.

Chcemy zaakcentować różnice pomiędzy tymi zestawami. Zamiast wzmacniać obrażenia i przeżywalność, wolimy stworzyć nowe konfiguracje i przedmioty, które nie będą stanowić bezpośredniej konkurencji dla konfiguracji krzyżowca opartych na Dziedzictwie Koszmarów.

W pierwszej kolejności chcemy zapewnić krzyżowcom więcej możliwości łączenia z zestawem Mędrca, w celu uzyskania dostępu do Oddechu Śmierci. Krzyżowiec jest obecnie jedyną klasą bez zestawu z 6 elementów, który można połączyć z zestawem Mędrca (przy korzystaniu z Pierścienia Królewskiej Wspaniałości). Dziedzictwa Koszmarów nie można łączyć z innymi zestawami.

Inną możliwością jest zmodyfikowanie Pancerza Akkhana, aby styl gry nie obejmował aktywnego przez cały czas Wybrańca Akarata. Zestaw oparty na „aktywnym przez cały czas Wybrańcu Akarata z premiami” najbardziej pokrywa się z tym, co oferują konfiguracje Dziedzictwa Koszmarów. Wybraniec Akarata powinien stanowić tematyczną część tego zestawu, ale nie chcemy, aby był aktywny przez cały czas. To nam pozwoli zmodyfikować ogólną siłę zestawu na inne sposoby.

W chwili publikacji tych materiałów nie znamy jeszcze harmonogramu wprowadzenia tych zmian ani dokładniejszych informacji o zmianie stylu gry z Pancerzem Akkhana. Musicie jednak wiedzieć, że nie chodzi nam o zmianę paru cyferek. Wolimy oddać sprawiedliwość i dodać nieco mocy Zakarum do tego słynnego zestawu dla Krzyżowców.