Wymagany poziom:
34

Młot Czujności Jace’a

  • Broń jednoręczna
  • Legendarna buława
  • 47,4
  • Obrażenia na sekundę
  • 28-51 pkt. obrażeń

    1,20 ataku na sekundę

    Primary

    +[981 - 1199]-[1175 - 1490] obrażeń od mocy świętej
    Zwiększa obrażenia umiejętności Błogosławiony Młot o [15 - 20]%

    Secondary

    Zwiększa wielkość twoich Błogosławionych Młotów. (Krzyżowiec)

  • Losowa magiczna właściwość: jedna z 3
    • +[626 - 750] do siły
    • +[626 - 750] do zręczności
    • +[626 - 750] do inteligencji
  • +3 losowe magiczne właściwości

  • Account Bound
Unique Equipped

Strażnicy Królewskiego Portu byli grupą paladynów, której członkowie znani byli z mistrzowskiego opanowania walki wybranym orężem. Przywódca tych błogosławionych wojowników – Jacques Adama – był prawdziwym geniuszem młota bojowego. W nagrodę za pomoc udzieloną podczas obrony Twierdzy Wschodniej Bramy, Jacques otrzymał ten zaklęty oręż, na którym umieszczono motyw oka – symbol niezwykle ważny dla sióstr zamieszkujących tamtejszy klasztor.