52888 zabitych
2030 zabitych elit
472 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 05. lip 2020 r. 02:15 CEST

Make 13 200 zabitych elit 70 Make 7 181 zabitych elit 70 Make 1 592 zabitych elit 70

Postęp

Rzemieślnicy

Polegli bohaterowie

MakeVII 15.10.14 70
MakeII 14.02.15 70
MakeII 14.04.15 70
MakeIII 16.04.15 70
MakeVI 03.10.14 70
Maketh 14.03.14 60
Make 17.01.16 70
Make 17.09.15 70
MakeIV 21.04.15 70