3724559 zabitych
252199 zabitych elit
620 | 924 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 17. sie 2020 r. 20:50 CEST

Tyr 791 zabitych elit 70 Tyr 3 416 zabitych elit 70 Tyr 9 515 zabitych elit 70

Postęp

Rzemieślnicy

Kowal Poziom (normalny) Poziom 12 (hardkor)
Złotnik Poziom (normalny) Poziom 12 (hardkor)
Wieszczka Poziom (normalny) Poziom 12 (hardkor)

Polegli bohaterowie

IceRar 18.06.12 60
IceRar 22.08.12 60
Tyr 31.12.12 60
Tyr 16.04.13 60
Tyr 26.02.14 60
Tyr 28.02.13 60
Tyr 24.02.16 70