Wymagany poziom:
70

Dusza Sunwuko

  • Tułów
  • Część zestawu: napierśnik
  • 51 - 68
  • Pancerz

    Secondary

    Gniazda (3)

  • Losowa magiczna właściwość: jedna z 3
    • +[416 - 500] do zręczności
    • +[416 - 500] do inteligencji
    • +[416 - 500] do siły
  • +4 losowe magiczne właściwości

  • Strój Małpiego Króla

  • Dusza Sunwuko
  • Korona Sunwuko
  • Równowaga Sunwuko
  • Nogawice Sunwuko
  • Błyskotki Sunwuko
  • Łapy Sunwuko
  • (2) Zestaw:
    Otrzymujesz obrażenia zmniejszone o 50% w czasie działania Powalającego Podmuchu.

    (4) Zestaw:
    Powalający Podmuch tworzy co sekundę sobowtóra obok ostatniego trafionego przez ciebie przeciwnika. Sobowtór prowokuje pobliskich wrogów, a następnie wybucha, zadając obrażenia równe 1000% obrażeń od broni za każdy posiadany przez ciebie poziom kumulacji Powalającego Podmuchu.

    (6) Zestaw:
    Kopnięcie z Półobrotu, Porywista Szarża oraz Fala Światła zadają obrażenia zwiększone o 1500% za każdy posiadany poziom kumulacji Powalającego Podmuchu.

  • Account Bound

Choć powiadają, że Sunwuko był „przebudzony dla pustki”, nigdy nie zdołał on porzucić swych brutalnych metod działania. Prawda była taka, że rozkoszował się nimi.