Wymagany poziom:
35

Przegniły Kieł Trag'Oula

  • Legendarna kosa
  • 45,5
  • Obrażenia na sekundę
  • 25-45 pkt. obrażeń

    1,30 ataku na sekundę

    Primary

    +[626 - 750] do inteligencji

    Secondary

    Ponura Kosa z runą Przeklęta Kosa ma teraz 100% szans na nałożenie klątwy. Dodatkowo zadajesz obrażenia zwiększone o 179% przeklętym przeciwnikom. (Nekromanta) [150 - 200]%

  • Losowa magiczna właściwość: jedna z 7
    • +[981 - 1199]-[1175 - 1490] obrażeń od trucizny
    • +[981 - 1199]-[1175 - 1490] obrażeń od zimna
    • +[981 - 1199]-[1175 - 1490] obrażeń od błyskawic
    • +[981 - 1199]-[1175 - 1490] obrażeń
    • +[981 - 1199]-[1175 - 1490] obrażeń od mocy świętej
    • +[981 - 1199]-[1175 - 1490] obrażeń od mocy tajemnej
    • +[981 - 1199]-[1175 - 1490] obrażeń od ognia
  • +3 losowe magiczne właściwości

  • Account Bound
Unique Equipped

Wyszeptuje twe imię z zaświatów.

Ładowanie komentarzy…

Podczas ładowania komentarzy wystąpił błąd.